7853_Verhoef_Sliedrecht

in our store, Welcome Met vee l p l ez i er en l i e fde voor de moo i s te s i eraden en hor l oges , hebben we deze brochure voor u samenges te l d. Zo kunt u z i ch een bee l d vormen van wat wi j zoa l i n onze co l l ect i e hebben , a l pas t vanze l f sprekend n i et ons gehe l e assor t iment h i er i n . Zo z i j n wi j exc l us i e f verkooppunt geworden van het t rendy PANDORA. Een gehee l n i euwe co l l ect i e , waar i n naas t de we l bekende bede l s , voora l ook di verse moo i e z i l veren s i eraden ver tegenwoordi gd z i j n . I n het modebee l d z i en we dat goud de boventoon voer t , eventuee l aangevu l d met l uxe diamant . We z i en daarnaas t s teeds meer k l eurs teen i n de s i eraden , wat zorgt voor moo i e en soms gedur fde combi nat i es , waarmee j e j eze l f echt kunt ondersche iden . Hee f t u i nspi rat i e gekregen? Wi j nodi gen u van har te u i t voor een bezoek! Ook voor reparat i e aan uw s i eraad of hor l oge , een bat ter i jwi sse l of ontwerp-opdracht , u bent bi j ons aan het j u i s te adres . Gl i ns terende groet , Ange l ique en T i f fany met het team van j uwe l i er Verhoe f w me co el

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU5MTQ0