7853_Verhoef_Sliedrecht

Spark l e & Sh i ne Co l l ect i on 2024 T h e J ewe l l e r y E d i t i on

1. S999 Geelgouden ring met 1.75ct. amethist 629,- 2. S996 Geelgouden oorstekers met 2x 0.075ct. amethist 549,- 3. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 4. S997 Geelgouden hanger met 1.75ct. amethist 439,- 5. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 6. S1003 Geel/witgouden hanger met 0.11ct. H SI diamant 699,- 7. S1005 Geel/witgouden ring met 0.11ct. H SI diamant 959,- 8. S1002 Geel/witgouden oorstekers met 2x 0.05ct. H SI diamant 839,- De pracht van de natuur brengt een ver f i j nde schoonhe id voor t . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

in our store, Welcome Met vee l p l ez i er en l i e fde voor de moo i s te s i eraden en hor l oges , hebben we deze brochure voor u samenges te l d. Zo kunt u z i ch een bee l d vormen van wat wi j zoa l i n onze co l l ect i e hebben , a l pas t vanze l f sprekend n i et ons gehe l e assor t iment h i er i n . Zo z i j n wi j exc l us i e f verkooppunt geworden van het t rendy PANDORA. Een gehee l n i euwe co l l ect i e , waar i n naas t de we l bekende bede l s , voora l ook di verse moo i e z i l veren s i eraden ver tegenwoordi gd z i j n . I n het modebee l d z i en we dat goud de boventoon voer t , eventuee l aangevu l d met l uxe diamant . We z i en daarnaas t s teeds meer k l eurs teen i n de s i eraden , wat zorgt voor moo i e en soms gedur fde combi nat i es , waarmee j e j eze l f echt kunt ondersche iden . Hee f t u i nspi rat i e gekregen? Wi j nodi gen u van har te u i t voor een bezoek! Ook voor reparat i e aan uw s i eraad of hor l oge , een bat ter i jwi sse l of ontwerp-opdracht , u bent bi j ons aan het j u i s te adres . Gl i ns terende groet , Ange l ique en T i f fany met het team van j uwe l i er Verhoe f w me co el

GO L D D I AMONDS & 1. S437 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.25ct. H SI diamant 1.450,- 2. S434 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.02ct. H SI diamant 1.199,- 3. S435 Geelgouden oorstekers met 2x 0.22ct. H SI diamant 1.799,- 4. S438 Geelgouden oorhangers met 2x 0.03ct. H SI diamant, 2x 0.30ct peridoot en 2x 1.05 ct. citrien 1.399,- 5. S436 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.12ct. H SI diamant 1.699,- S U N K I S S E D A L L U R E Zoek u l t i eme g l amour op met de tweevu l di ge pracht van diamanten en ede l s tenen zoa l s warm c i t r i en . 1. 2. 3. 4. 5.

Master the art of je ne sais quoi 1. S704 Geelgouden armband 21,5cm massief 3.599,- 1.

Merknaam Raymond Weil De elegante en tijdloze collectie viert de artistieke en muzikale geest achter het DNA van het merk. In de voetsporen van de grote componisten promoot het Zwitserse horlogeambacht van RAYMOND WEIL met respect voor de traditie en het erfgoed dat van generatie op generatie wordt doorgegeven binnen het familiebedrijf. toccatacollection 5925-PC-00300 1.125,- 5925-STP-00300 1.050,- 5985-P-00359 1.175,- 5985-PC-00359 1.025,- 5385-ST-00659 795,-

Merknaam Raymond Weil De collectie is ontworpen ter ere van de vrijgevochten man die zijn lot in eigen hand wilt houden. De mixt klassiek en ingetogen tot een harmonieus en uniek ontwerp wat resulteert in elegante mechanische horloges welke voor verschillende gelegenheden gedragen kunnen worden. GMT 2761-STC-50001 2.725,- Automatic Chronograph 7741-ST3-50021 3.795,- freelancer collection

S O L I T A I R E Er z i t één diamant i n de r i ng . De diamant kan op versch i l l ende man i eren i n de r i ng worden gezet . R A I L De diamanten worden s t rak tegen e l kaar aan gezet i n een g l euf ( rai l ) . M E M O I R E De diamanten z i t ten op een r i j , maar i eder s teent j e z i t i n een apar te zet t i ng . R O Z E T Meerdere diamanten kunnen op hee l vee l man i eren i n een r i ng worden gezet , er z i j n one i ndi g vee l moge l i j kheden . P A V É Kl e i ne diamant j es worden l angs de band s t rak tegen e l kaar aan gezet . De meta l en poot j es di e de diamanten op hun p l aat s houden z i j n nauwe l i j ks z i chtbaar . Diamanten en hun verschillende zettingen what's your favourite? 1. 3. 4. 2. 1. S060 Witgouden ring met 0.35ct. H SI diamant 1.099,- 2. S041 Geelgouden ring met 0.25ct. H SI diamant 1.450,- 3. S045 Geelgouden aanschuifring met 0.50ct. H SI diamant 1.399,- 4. S050 Geel/witgouden memoire ring met 0.15ct. H SI2 diamant 629,-

Merknaam Seiko SSK003K1 490, SSK001K1 490,

Merknaam Seiko SRPK31K1 350, SRPK33K1 350, SRPK35K1 350, SRPK29K1 350,

Merknaam Lorus RM309JX9 125,-

Merknaam Lorus RM317JX9 119, RM321JX9 110, RM313JX9 135, RM327JX9 125,

1. S509 Geelgouden ring met 0.10ct. H SI2 diamant en groen emaille 799,- 2. S521 Geelgouden ring met 0.10ct. H SI2 diamant en zwart diamant 1.299,- 3. S504 Geelgouden ring met 0.10ct. H SI2 diamant en wit emaille 799,- 4.S517 Geelgouden ring met 0.10ct. H SI2 diamant en tsavoriet 1.199,- 5. S499 Geelgouden ring met 0.10ct. H SI2 diamant en zwart emaille 799,- 6. S513 Geelgouden ring met 0.66ct. H SI2 diamant 1.799,- Met deze r i ngen heb j e s teeds een ' s t ipj e ' voor . Ze z i j n l ekker s tape l baar en creëren zo een un i ek pat roon . the STACK A B L E collection 1. 3. 2. 4. 5. 6.

1. S270 Geelgouden ring 329,- 2. S276 Geelgouden ring 389,- 3. S280 Geelgouden oorringen 389,- 4. S268 Geelgouden collier 70cm 1.199,- 5. S306 Geelgouden collier 42cm 769,- Trend L O N G C H A I N S Deze t rendy schake l - combi nat i e kan l ang gedragen worden of a l s Y-co l l i er . T R U E E A R R I N G S Deze k l ass i ekers z i j n door het formaat he l emaa l t rendy en met s t i j l en een per f ecte combi . B O L D C O M B I N A T I O N Combi neer deze bo l d r i ngen samen voor een weerga l oos s tatement . De r i ngen z i j n f i l i grai n gebodemd voor een comfor tabe l draaggevoe l . 4/5. 1. 2. 3.

S T Y L I S H S W E E T H E A R T Deze l i e f l i j ke set vormt het per f ecte geschenk voor wi e j e een warm har t toedraagt . It's the small joys that make our hearts overflow with happiness 1. S421 Geelgouden collier 42+3cm 1.450,- 2. S422 Geelgouden armband 17+2cm 549,- 3. S420 Geelgouden oorhangers 449,- 4. S400 Geelgouden ring gediamanteerd 499,- 5. S427 Geelgouden oorringen 329,- 6. S428 Geelgouden oorhangers met zirkonia 539,- L 1. 2. 3. 4. 5. 6.

of love the gift I S N ' T I T R O M A N T I C ? Geen gebaar i s romant i scher dan een persoon l i j k s i eraad di e haar nog meer doet sch i t teren . O VE 7. S424 Geelgouden collier 40+2+2cm 219,- 8. S425 Geelgouden armband 16,5+1+1cm 149,- 9. S426 Geelgouden collier 40+2+2cm 239,- 10. S423 Geelgouden collier 38+2+2cm 229,- 11. S431 Geelgouden ring 479,- 12. S429 Geelgouden klapoorringen (scharnier) 429,- 7. 8. 10. 11. 12. 9.

Merknaam Danish Design @ D A N I S H D E S I G N K O L T U R C H R O N O I I GREEN I Q 2 8 Q 1 2 9 0 - Ø 4 2 M M € 1 9 9 , - K O L T U R C H R O N O I I GREY GOLD I Q 2 3 Q 1 2 9 0 - Ø 4 2 M M € 1 9 9 , - N O S T A L G I 1 9 8 8 BLACK TWO-TONE BANGLE I V 7 3 Q 1 2 9 5 - Ø 3 0 M M € 1 6 9 , - N O S T A L G I 1 9 8 8 BLACK S I LVER BANGLE I V 6 3 Q 1 2 9 5 - Ø 3 0 M M € 1 5 9 , - N O S T A L G I 1 9 8 8 GOLD BANGLE I V 0 5 Q 1 2 9 5 - Ø 3 0 M M € 1 7 9 , - P I C O P I N E A GREEN S I LVER I V 3 3 Q 1 2 7 1 - Ø 3 2 M M € 1 5 9 , - P I C O P I N E A GREEN GOLD I V 2 3 Q 1 2 7 1 - Ø 3 2 M M € 1 6 9 , -

Merknaam Danish Design I N S P I R E D B Y S C A N D I N A V I A S I N C E 1 9 8 8 GOLD ANTHRAC ITE I V 6 6 Q 1 2 9 3 - Ø 2 6 M M € 1 9 9 , - ALL GOLD I V 0 6 Q 1 2 9 3 - Ø 2 6 M M € 1 9 9 , - TWO-TONE I V 6 5 Q 1 2 9 3 - Ø 2 6 M M € 1 9 9 , -

shine bright like 1. S653 Geelgouden hanger met zirkonia 499,- 2. S646 Geelgouden oorstekers met zirkonia 119,- 3. S648 Geelgouden klapoorringen (scharnier) paperclip met zirkonia 479,- 4. S647 Geelgouden oorhangers met zirkonia 399,- 5. S652 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 579,- 6. S660 Geelgouden ring met zirkonia 369,- 7. S657 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 479,- 8. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 9. S658 Geelgouden hanger met zirkonia 229,- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

the Star you are I nnovat i eve s l u i t i ngen maken dee l u i t van het es thet i sche concept . 10. S651 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 769,- 11. S656 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 349,- 12. S654 Geelgouden collier met zirkonia 42+3cm 479,- 13. S650 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 349,- 10. 11. 12. 13.

Merknaam PDA Tommy Hilfiger Heren 1. TH1792080 €189 2. TJ2790511 €79 3. TH1710567 €179 4. TH1710569 €179 5. TH1792093 €219 6. TH1792095 €199 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Merknaam PDA Tommy Hilfiger Heren 7. TH1710587 €169 8. TH1710589 €199 9. TJ2790531 €69 10. TJ2790532 €69 11. TJ2790541 €89 12. TJ2790539 €99 13. TH1792109 €219 14. TH1792110 €199 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Merknaam PDA Tommy Hilfiger Dames 1. TH1782658 €189 2. TJ2780842 €79 3. TH1782661 €179 4. TH1782663 €199 5. TH1782681 €139 6. TH1782631 €149 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Merknaam PDA Tommy Hilfiger Dames 7. TH1782677 €179 8. TH1782624 €199 9. TJ2780845 €69 10. TJ2780846 €99 11. TJ2780788 €89 12. TJ2780789 €79 13. TH1782683 €129 14. TH1782685 €139 7. 9. 10. 11. 13. 12. 8. 14.

1. S1115 Zilveren ring met geelgouden bezel en amethist 599,- 2. S1105 Zilveren ring met geelgouden bezel en blauw topaas 599,- 3. S1109 Zilveren ring met geelgouden bezel en citrien 599,- De spranke l ende pracht van ede l s tenen omarmt de essent i e van vreugde en l evendi ghe id. the CO L OR E D collectio 1. 2. 3.

1. S962 Geel/witgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.125ct. H SI diamant 1.599,- 2. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 3. S963 Geel/witgouden hanger met 0.017ct. H SI diamant 999,- 4. S965 Geel/witgouden ring met 0.25ct. H SI diamant 1.599,- Goud en diamant , een ongedwongen duo met een e i nde l oze u i t s t ra l i ng . Solid as a rock 1. 2. 3. 4.

Merknaam Jeh Jewels 1. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 3. 4. 5. 1. Collier Goldfilled + Maansteen 21221 | €269 — 2. Collier Goldfilled + edelstenen 21219 | €249 — 3. Collier Goldfilled + ruwe diamant 21245 | €319 — 4. Collier Goldfilled + Pyriet 21222 | €159 — 5. Collier Goldfilled + Saffier 21227 | €249 6. Armband Goldfilled + Maansteen 21220 | €159 — 7. Armband Goldfilled + ruwe diamant 21255 | €229 — 8. Armband Goldfilled + Saffier 21226 | €159 — 9. Armband Goldfilled + Pyriet 21223 | €109 — 10. Armband Goldfilled + edelstenen 21224 | €159

Merknaam Jeh Jewels 11. Ring zilver + 9 karaat + Labradoriet 21271 | €249 — 12. Ring zilver + 9 karaat 20064 | €239 — 13. Ring zilver + 9 karaat + Maansteen 20200 | €249 — 14. Doortrek oorbel zilver verguld + Pyriet 20226 | €59 — 15. Doortrek oorbel zilver verguld + Maansteen 20334 | €59 — 16. Doortrek oorbel zilver verguld + Labradoriet 21238 | €79 Ringen groter dan maat Ø60 + 10% meerprijs 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1. S1093 Zilveren ring met zirkonia 69,- 2. S1090 Zilveren armband met zirkonia 19cm 199,- 3. S1091 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 79,- 4. S1089 Zilveren collier met zirkonia 45cm 449,- The allure of silver blends with the radiance of a thousand stars 3. 3. 1. 1. 2. 2. 4. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. De afgebeelde artikelen kunnen qua kleur en grootte afwijken van de werkelijkheid. Nadruk verboden. © 2023 Kasius Sieraden B.V. scan naar onze website Kerkbuurt 94 • Sliedrecht • 0184 - 412 335 info@verhoefjuwelier.nl • www.verhoefjuwelier.nl juwelierverhoefsliedrecht juwelierverhoefsliedrecht dealer

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU5MTQ0